Reklamní sdělení
Svetsingle-svět osamělýchhttps://www.svet-single.czSvět osamělých lidí.Poznatky a rady.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Levne Radiatoryhttps://levneradiatory.pageride.czVyužijte DOPRODEJ deskových radiátorů ZA STARÉ CENY

Inženýring - povolování a kolaudace staveb

Inženýrskou činností se rozumí podání projektové dokumentace na příslušný úřad za účelem získání stavebního povolení. Součástí inženýrské činnosti je také projednání projektové dokumentace na všech dotčených orgánech a získání jejich souhlasného stanoviska, které jsou povinnou přílohou žádosti o stavební povolení.

Nabízím Vám 18 let zkušeností úředníka městského a krajského úřadu. Do mé pracovní náplně patřilo mj.  povolování a kolaudování staveb vodních děl (studny, ČOV, vodovody, kanalizace, vodní nádrže, atd.) a také rozhodování v přezkumných i odvolacích řízeních. Výše uvedená problematika mi je velice dobře známa, proto vím, co a v jaké formě je třeba stavebnímu nebo vodoprávnímu úřadu doložit, aby celý proces proběhl bez problémů. Orientuji se v současně platné legislativě (stavební zákon, vodní zákon, správní řád, zákon o ochraně přírody a krajiny, atd.), a proto Vám mohu nabídnout i tyto služby:

 

- vyřídím za Vás stavební povolení nebo ohlášení na jakoukoliv stavbu (dům, garáž, studna, ČOV, vodovod, kanalizace, vodní nádrž, atd.)

- vyřídím za Vás následně i kolaudaci této stavby

- zastoupím Vás v případném odvolacím řízení